40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Més d'una seixantena de publicacions
Aquesta exposició virtual, impulsada per l’Assessoria de Publicacions no Periòdiques del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, us permetrà fer un recorregut pels quasi 40 anys d’història de les publicacions del TSCAT.
Benvinguda
Benvinguda a l’Exposició a càrrec de la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Conchita Peña.
Descobriu l’Exposició
Explicació de l’Exposició a càrrec d’algunes de les integrants de l’Assessoria de Publicacions no Periòdiques del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Sales de l’Exposició

Seleccioneu la sala a la que voleu accedir

Sala 01
Monografies
Aquesta sala inclou inicialment 18 llibres que corresponen a la col·lecció de les monografies i que tracten, amb amplitud i profunditat, diversos temes del treball social, la majoria dels quals sorgits d’estudis i recerques sobre el treball social o els serveis socials. Una línia específica són les monografies d’Història del Treball Social en general i, especialment, dels estudis realitzats pel Seminari Permanent d’Història del Treball Social a Catalunya.
Sala 02
Premi de Recerca en Treball Social
Dolors Arteman
Des de 1998, any en el qual es va convocar el 1r Premi de Recerca en Treball Social (a partir de la 3a edició, dedicat a la memòria de Dolors Arteman) s’han fallat deu edicions. Els 11 llibres d’aquesta sala responen a les recerques que s’han premiat i publicat, bé sigui com a Millor Treball de Recerca Finalitzat, com a Millor Proposta de Recerca a Realitzar o com a Menció Especial. Totes elles assenyalen l’interès que ha anat calant en la professió per augmentar el coneixement de la realitat i perfeccionar les formes d’actuar sobre ella. L’alt nivell que mostren les recerques premiades hauria de permetre poder fer un treball social més científic.
Sala 03
Dossiers de Treball Social
Es presenten els llibres del Fons de Publicacions que aporten instruments operatius per al treball social. Per exemple: models de documentació, tècniques, vocabulari i terminologia del treball social, models d’intervenció en un determinat àmbit, així com aquells que relaten alguna informació precisa del model de treball social en un sistema de benestar.
Sala 04
Temaris d’Oposicions
Els materials de suport per a la preparació de les oposicions de treball social de diverses administracions públiques constitueixen una àmplia i valuosa informació de l’estat de la qüestió del treball social, els serveis socials, la seva conceptualització i organització competencial, orientació i metodologia, en cada una de les èpoques en les quals s’han elaborat els dossiers. També de temes sociològics, jurídics, de psicologia o de política social.
Sala 05
Miscel·lània
Aquesta sala recull un conjunt de títols de temàtica diversa realitzats per un o més autors. Alguns d’ells sorgeixen del treball realitzat per alguna de les Comissions del Col·legi. Comprèn publicacions de caràcter molt pràctic, altres sobre temes identitaris de les professionals del treball social i també el recull dels temes treballats en trobades professionals.