40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 05

Miscel·lània

Teresa Rossell, membre del Consell Assessor d’Ètica que va redactar el primer Codi d’Ètica dels Assistents Socials (1989)
Sala 05

Aquesta sala recull un conjunt de títols de temàtica diversa realitzats per un o més autors. Alguns d’ells sorgeixen del treball realitzat per alguna de les comissions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Comprèn publicacions de caràcter molt pràctic, altres sobre temes identitaris de les professionals del treball social i també el recull dels temes treballats en trobades professionals.