40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 02

Premi de Recerca en Treball Social
Dolors Arteman

Carme Guinovart, coautora del llibre "Experiència d’ús i resultats d’una escala de valoració sociofamiliar en ancians" (2011)
Sala 02

Des de 1998, any en el qual es va convocar el 1r Premi de Recerca en Treball Social (a partir de la 3a edició, dedicat a la memòria de Dolors Arteman) s’han fallat deu edicions. Els 11 llibres d’aquesta sala responen a les recerques que s’han premiat i publicat, bé sigui com a Millor Treball de Recerca Finalitzat, com a Millor Proposta de Recerca a Realitzar o com a Menció Especial. Totes elles assenyalen l’interès que ha anat calant en la professió per augmentar el coneixement de la realitat i perfeccionar les formes d’actuar sobre ella. L’alt nivell que mostren les recerques premiades hauria de permetre poder fer un treball social més científic.