40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 01

Monografies

Anàlisi del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a Catalunya

Grup de Treball de l’Àmbit de les Discapacitats. Maria Ramos (col·laboradora)

Aquest document és una anàlisi del SAD (Servei d’Ajuda a Domicili) a Catalunya. Contempla diferents apartats que fan referència a la definició, història, marc legal, serveis i altres característiques del SAD i un últim apartat amb algunes reflexions respecte a com ha evolucionat aquest servei, algunes de les principals dificultats i reivindicacions respecte a aquest servei, tan essencial i amb necessitat que es fomenti i es generalitzi molt més, per aconseguir atendre a la totalitat de les necessitats de suport de les persones amb discapacitat i les famílies.

Fitxa Tècnica

Títol:
Anàlisi del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a Catalunya
Any:
2003
Autor/a:
Grup de Treball de l’Àmbit de les Discapacitats. Maria Ramos (col·laboradora)
Col·lecció:
Monogràfic núm. 4
ISBN:
No hi consta