40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 05

Miscel·lània

Codi d’Ètica i Deontològic dels Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya

Consell Assessor d'Ètica del Col·legi

Aquest segon Codi d’Ètica i Deontològic és l’actualització del primer Codi d’Ètica dels Assistents Socials de Catalunya. Passats més de deu anys es va considerar necessari posar el text del codi al dia tenint en compte els canvis socials, tant en l’aspecte humà com en els mitjans tecnològics. Es persegueix que el codi continuï essent una guia a l’hora d’interpretar qüestions ètiques relacionades amb l’exercici de la professió, amb els usuaris, amb els col·legues i altres professionals, amb l’entitat per a la qual es treballa o envers la societat.

Fitxa Tècnica

Títol:
Codi d’Ètica i Deontològic dels Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
Any:
2002
Autor/a:
Consell Assessor d'Ètica del Col·legi
ISBN:
No hi consta