40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 03

Dossiers de Treball Social

Documentació per al treball social. Alguns models de treballs i material de consulta

Montserrat Bacardit, Josefina Bassets

Aquest llibre, el número 1 de la col·lecció “Materials de treball Social”, va ser publicat el novembre de 1984. El llibre recull el material estudi presentat a les Jornades del Col·legi “Dos dies per posar-nos al dia” celebrades l’any 1983 i que tenien l’objectiu d’establir uns espais d’informació, debat i formació sobre temes del moment. El contingut del document volia donar resposta a les demandes i necessitats dels col·legiats i professionals dels anys 1980.

Els models que es presenten en el llibre foren cedits per institucions i entitats de l’àmbit social, l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, I’Ajuntament de Manresa, l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Fitxa Tècnica

Títol:
Documentació per al treball social. Alguns models de treballs i material de consulta
Any:
1984
Autor/a:
Montserrat Bacardit, Josefina Bassets
Col·lecció:
Materials de Treball Social 1
ISBN:
No hi consta