40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 05

Miscel·lània

El Treball Social a Catalunya 1932-1978

José Manuel Barbero (dir.) i Montserrat Feu, i Penélope Ramírez i Helena Díaz (col·laboradores)

Per entendre el treball social és important aproximar-se als diversos períodes de constitució de la professió. Aquest llibre és un treball d’investigació entorn de la constitució i desenvolupament de l’assistència social des del moment en què es crea la primera escola d’assistents socials a l’Estat en el període republicà (Barcelona, 1932) fins al moment en què emergeixen les propostes de creació del sistema públic de serveis socials a finals dels anys 70. El treball social a Catalunya 1932-1978 és un treball de construcció de la història de la professió en moments que la marquen de manera decisiva: el període republicà, el nacionalcatolicisme, el desarrollismo i el tardofranquisme.

Fitxa Tècnica

Títol:
El Treball Social a Catalunya 1932-1978
Any:
2009
Autor/a:
José Manuel Barbero (dir.) i Montserrat Feu, i Penélope Ramírez i Helena Díaz (col·laboradores)
ISBN:
978-84-96913-24-0