40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 05

Miscel·lània

Els Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. Situació, perfil i expectatives

Diversos autors

Estudi, resultats i conclusions sobre la situació de la professió impulsat, supervisat i encarregat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i realitzat per l’empresa de gestió i investigació Progress entre els anys 1993 i 1996. Una radiografia de l’evolució en el perfil, funcions i valoració dels treballadors socials per part dels mateixos interessats i de la societat catalana en general, que inviten a la reflexió i debat sobre els reptes a afrontar en relació a la seva pràctica, funcions i formació, així com les polítiques socials a emprendre.

Fitxa Tècnica

Títol:
Els Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. Situació, perfil i expectatives
Any:
1997
Autor/a:
Diversos autors
ISBN:
No hi consta