40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 01

Monografies

Estat actual del servei de supervisió externa als Equips Bàsics d’Atenció Social dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya

Carmina Puig, Ramona Torrens, Maura Lerga

Aquesta publicació és el resultat d’una recerca sobre l’estat del servei de supervisió dels Equips Bàsics d’Atenció Social dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya, en la qual es tracten aspectes teòrics, es presenten els resultats de la diagnosi, i s’analitzen les estructures de suport, l’organització i el finançament de la supervisió dels equips dels serveis socials. També es proposen criteris d’implantació del servei de supervisió.

Fitxa Tècnica

Títol:
Estat actual del servei de supervisió externa als Equips Bàsics d’Atenció Social dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya
Any:
2018
Autor/a:
Carmina Puig, Ramona Torrens, Maura Lerga
Col·lecció:
Monogràfic núm. 14
ISBN:
978-84-09-07847-9