40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 05

Miscel·lània

Estat de benestar i exclusió social. Nous reptes professionals. Mites del tercer mil·leni

Diversos autors

Fitxa Tècnica

Títol:
Estat de benestar i exclusió social. Nous reptes professionals. Mites del tercer mil·leni
Any:
2001
Autor/a:
Diversos autors
ISBN:
No hi consta