40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 03

Dossiers de Treball Social

Estudio sobre técnicas de Trabajo Social

Teresa Font, Amparo Porcel

Aquest llibre pretén mostrar tècniques que s’utilitzen en Treball Social i explicar el seu fonament teòric en les ciències socials, mostrar la relació entre la teoria i la tècnica. Pretén ajudar i proporcionar el marc teòric amb el qual el TS pot esdevenir ciència social aplicada i aportar nous coneixements a altres ciències, tancant així el cercle de la investigació.

Defineix conceptes i relaciona les tècniques amb les etapes del mètode bàsic utilitzat habitualment pels treballadors socials.

Fitxa Tècnica

Títol:
Estudio sobre técnicas de Trabajo Social
Any:
1986
Autor/a:
Teresa Font, Amparo Porcel
Col·lecció:
Materials de Treball Social 2
ISBN:
84-505-3088-1