40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 01

Monografies

Guia pràctica del reconeixement de minusvalidesa

Grup de Treball de l’Àmbit de les Discapacitats. Meri Alcalde, Sílvia Costa (col·laboradores)

Aquest document pretén divulgar part del contingut del Reial decret 1971/1999, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. Que sigui una eina útil pels treballadors/res socials que han d’elaborar informes sobre la situació social de les persones amb discapacitat, i aspectes destacats i importants per reconèixer i establir el grau de minusvalidesa a una persona.
Destaquem que, quan hem rellegit aquesta publicació, ens han sorprès els termes utilitzats i caldria adaptar-la a la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.

Fitxa Tècnica

Títol:
Guia pràctica del reconeixement de minusvalidesa
Any:
2000
Autor/a:
Grup de Treball de l’Àmbit de les Discapacitats. Meri Alcalde, Sílvia Costa (col·laboradores)
Col·lecció:
Monogràfic núm. 3
ISBN:
No hi consta