40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 03

Dossiers de Treball Social

Models de justícia de menors a Catalunya i altres països (edició bilingüe)

Maria Teresa Massons i Rabassa

A Catalunya les lleis de protecció de menors són una excepció mundial, atès que la jurisdicció de menors, intervé exclusivament en l’àmbit penal. La protecció de menors és objecte de tribunals per a adults.

Aquesta obra fa un estudi i una anàlisi acurada del plantejament de la protecció de menors a casa nostra  i la compara amb la dels altres països assenyalant anomalies i possibilitats de reforma per homologar la protecció de menors amb la pràctica internacional.

Fitxa Tècnica

Títol:
Models de justícia de menors a Catalunya i altres països (edició bilingüe)
Any:
1991
Autor/a:
Maria Teresa Massons i Rabassa
Col·lecció:
Materials de Treball Social 7
ISBN:
No hi consta