40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 05

Miscel·lània

Orientacions bàsiques en l’elaboració del PIA des del Treball Social

Lourdes Zanuy, María González (coords.)

Guia pràctica d’indicadors de qualitat en la intervenció professional dels treballadors i treballadores socials en l’elaboració dels Programes Individuals d’Atenció (PIA). El document fou un encàrrec del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya al llavors Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, que va ser elaborat a partir de l’experiència dels professionals de treball social que duien a terme aquesta tasca des de feia més de tres anys en tot el territori català i en contextos molt diversos, tant en l’àmbit rural com urbà.

Fitxa Tècnica

Títol:
Orientacions bàsiques en l’elaboració del PIA des del Treball Social
Any:
2009
Autor/a:
Lourdes Zanuy, María González (coords.)
ISBN:
No hi consta