40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 04

Temaris d’Oposicions

Temari Treball Social en l’Àmbit de la Salut. Part específica. Volum I

Margarida Garcia Canela i M. Antònia Rocabayera (coords.)

Fitxa Tècnica

Títol:
Temari Treball Social en l’Àmbit de la Salut. Part específica. Volum I
Any:
2011
Autor/a:
Margarida Garcia Canela i M. Antònia Rocabayera (coords.)
ISBN:
No hi consta