40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 04

Temaris d’Oposicions

Temari Treball Social en l’Àmbit de la Salut. Part específica. Volum II

Margarida Garcia Canela i M. Antònia Rocabayera (coords.)

Fitxa Tècnica

Títol:
Temari Treball Social en l’Àmbit de la Salut. Part específica. Volum II
Any:
2011
Autor/a:
Margarida Garcia Canela i M. Antònia Rocabayera (coords.)
ISBN:
No hi consta