40 anys de llibres

Recorregut històric per les publicacions
del Col·legi de Treball Social
Sala 03

Dossiers de Treball Social

Vocabulari Anglès-Català-Castellà de termes de Treball Social

Maria Teresa Massons

Aquest llibre és una eina indispensable per entendre un escrit en anglès de treball social i per transmetre o intercanviar coneixements. A més dels termes propis del treball social i dels serveis socials, es recullen també un seguit de paraules del llenguatge jurídic i administratiu. I, per descomptat, les pròpies del treball social i dels serveis socials.

Fitxa Tècnica

Títol:
Vocabulari Anglès-Català-Castellà de termes de Treball Social
Any:
1987
Autor/a:
Maria Teresa Massons
Col·lecció:
Materials de Treball Social 3
ISBN:
No hi consta